PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

RVT Ķīmijas nodaļas absolvents (1940)

RIP absolvents, basketbolists.

Rīgas Industriālā politehnikuma Ķīmijas nodaļas 1957. gada absolvents.

 RVT būvkonstrukciju un ēku projektēšanas skolotājs (1918-1939)

Tehnikuma latviešu valodas un literatūras skolotāja, grupu audzinātāja, direktora vietniece audzināšanas darbā (1983-1996)

RIP absolvents, basketbolists, treneris.

RIP krievu valodas un literatūras skolotāja un grupu audzinātāja (1950–1983)

RIP Mehānikas nodaļas absolvents (1949)

RIP ķīmijas tehnoloģijas pasniedzējs un grupas audzinātājs (1944-1957)

RVT mērniecības plānu skolotājs (1925-1939)

RIP ekonomikas skolotāja, kabineta vadītāja un grupu audzinātāja (1965–1977)

RIP tehnisko priekšmetu skolotājs, vakara nodaļas vadītājs, drošības tehnikas inženieris (1947-1981)

RVT arhitektūras vēstures skolotājs (1922-1931)

RIP matemātikas skolotājs, matemātikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs (1962–1983)

RVT Ķīmijas nodaļas absolvents (1940)