PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

2015./2016. mācību gadā tehnikumā strādā 23 Rīgas Valsts tehnikuma (Rīgas Industriāla politehnikuma) absolventi.

 

1. Ojārs Žīgurs - Mehānikas nodaļas 1949. gada absolvents
2. Inta Bombiza (dz. Skūrmane) - Ķīmijas nodaļas 1969. gada absolvente
3. Jurijs Kudrins- Automobiļu nodaļas 1987. gada absolvents
4. Normunds Tiltiņš - Skaitļošanas tehnikas nodaļas 1988. gada absolvents
5. Andra Zenčaka - Neklātienes nodaļas 1994. gada absolvente
6. Natalija Paramonova (dz. Aleksandrova) - Neklātienes nodaļas Grāmatvedības specialitātes 2000. gada absolvente
7. Jeļena Matvejeva - Skaitļošanas tehnikas nodaļas 1995. gada absolvente
8. Ieva Serjakova (dz. Rebiņa) - Ekonomikas nodaļas 2000. gada absolvente
9. Inna Griņičeva (dz. Konovaļčika) - Biroja darba organizācijas nodaļas 2000. gada absolvente
10. Jānis Markus - Automobiļu nodaļas 2002. gada absolvents
11. Lelde Šēra - Ekonomikas nodaļas 2003. gada absolvente
12. Edgars Geislers - Automobiļu nodaļas 2003. gada absolvents
13. Lāsma Zaščerinska - Sekretariāta un biroja darba organizācijas nodaļas 2005.gada absolvente
14. Vitālijs Sabanskis - Datorikas nodaļa 2003. gada absolvents
15. Māra Kinaža - Neklātienes nodaļas Grāmatvedības specialitāte 2004. gada absolvente
16. Oskars Putniņš - Datorikas nodaļa 2007. gada absolvents
17. Laila Umbraško (dz. Kukša) - Ekonomikas nodaļas 2007. gada absolvente
18. Dace Skutāne - Neklātienes nodaļas 2004. gada absolvente
19. Inese Braža - Sekretariāta un biroja darba organizācijas nodaļas 2008. gada absolvente
20. Lienīte Elnione (dz. Solniškina) - Ekonomikas nodaļas 2010. gada absolvente
21. Normunds Pauders - Datorikas nodaļas 2010. gada absolvents
22. Jekaterina Suvorova (dz. Rezjapkina) - Datorikas nodaļas 2011. gada absolvente
23. Edgars Leitāns - Datorikas nodaļas 2014. gada absolvents