PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

Muzeja darba laiks katru darba dienu no 9.00 - 14.00

Šī RVT mājas lapas daļa sniedz informāciju par tehnikuma vēsturi, tā skolotājiem un absolventiem, kā arī par RVT vēstures muzeju un tā aktualitātēm. 

 muzejs 1 DG    muzejs 2 DG  

Rīgas Valsts tehnikums (RVT) ir daudzpusīgākais profesionālās izglītības kompetences centrs Latvijā. Tehnikumā vairāk nekā 2000 audzēkņu mācās  39 akreditētās profesionālās izglītības programmās, tehnikums īsteno arī profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas.

Par RVT pirmsākumu uzskatāms 1918. gada 21. oktobris, kad ar būvinženieru grupas iniciatīvu Rīgā atvēra Būvtehniskās sabiedrības tehnikumu, bet jau 1919. gada 24. augustā Latvijas valdība tehnikumam nodeva bijušās Nikolaja ģimnāzijas telpas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1c, kur tehnikums atrodas arī šobrīd. Latvijas valdība 1919. gada 29. decembrī pieņēma lēmumu šeit atvērt tehnisku izglītības iestādi, kas mūsdienās ir kļuvusi par profesionālās izglītības kompetences centru "Rīgas Valsts tehnikums". 

 

Rīgas Valsts tehnikuma muzejs vāc un glabā liecības par skolas vēsturi. Bez skolas dzīvi atspoguļojošām fotogrāfijām un dokumentiem skolas muzeja kolekcijā ir audzēkņu darbu paraugi, mācību procesā izmantotie instrumenti un uzskates līdzekļi, kā arī skolas relikvijas.

Muzejam ir savas tradīcijas. Uzsākot mācību gadu, uz muzeju nāk pirmo kursu audzēkņi, lai iepazītu sava tehnikuma vēsturi. Ceturto kursu audzēkņi pirms diplomu saņemšanas atnāk uz muzeju, lai atstātu savu parakstu tehnikuma Goda grāmatā. Muzejā tiekas absolventi un kādreizējie skolotāji.

Esošā muzeja ekspozīcija iekārtota 2014. gadā par godu tehnikuma 95. gadskārtai, bet muzeja kolekcija sāka veidoties 1989. gadā. Muzeja veidošanā lielu ieguldījumu sniedza absolventi, kuri vairāk kā 50 gadus bija glabājuši relikvijas, kas saistījās ar mācībām tehnikumā: formas cepurītes, nozīmītes un piezīmes vēl no 20. gadiem, kursa darbi, sekmju grāmatiņas, daudz fotoattēlu. 2003. gadā muzeja vadītāja Irēna Grīnvalde saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts Jaunatnes iniciatīvu centra pateicības rakstu par ieguldījumu skolas muzeja darba organizēšanā.