PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

Laiki mainās, tomēr tehnikuma sportiskais gars ir saglabāts vienmēr. Jau no pirmajiem tehnikuma pastāvēšanas gadiem vingrošanai bija atvēlētas divas stundas nedēļā. Arī gatavības apliecībā bija jābūt atzīmei vingrošanā. No 1922. līdz 1941. gadam vingrošanas stundas vadīja divi izcili vingrotāji – Aleksandrs Ozoliņš (neatkarīgās Latvijas pirmās vingrotāju biedrības priekšnieks) un Roberts Senakols, kurš 1936. gadā uzvarēja Latvijas vingrotāju meistarsacīkstēs un palika nepārspēts līdz pat 1939. gadam.

2015./2016. mācību gadā tehnikumā strādā 23 Rīgas Valsts tehnikuma (Rīgas Industriāla politehnikuma) absolventi.

RVT pirmsākumi meklējami laika posmā pirms Pirmā pasaules kara, kad līdz ar zemkopības un rūpniecības attīstību radās aizvien lielāks pieprasījums pēc speciālistiem ar vidējo tehnisko izglītību. Būvinženieris Jānis Ozoliņš kopā ar ieinteresētām personām nodibināja Rīgas Būvtehnisko sabiedrību un iesniedza Tirdzniecības un rūpniecības ministrijai lūgumu atļaut atvērt Rīgā politehniskus kursus ar arhitektūras, inženieru un mērniecības zinību nodaļām. Šie kursi (dienas un vakara